Val av fläkt i kök eller badrum

Väljer du att renovera ditt kök så kan du välja antingen en av dessa två typer av fläktar:

Godkända fläktar

Kolfilterfläkt – Denna typ av fläkt filtrerar luften och återcirkulerar luften ut i köket och är godkänd att använda i ditt kök. Väljer du denna typ av fläkt så måste du koppla på ett frånluftsdon (som är reglerbart, likadant som det du har i ditt badrum) på ventilationshålet. Observera att du ej får täcka över ventilationshålet, då den behövs för att hålla luften frisk i lägenheten.

Spjällfläkt – Denna typ av fläkt saknar motor och har ett vred som öppnar ett spjäll till det rör som är kopplat till vårt ventilationssystem. Denna typ av fläkt är godkänd att koppla på vårt ventilationssystem.

Ej godkända fläktar

Motordriven ventilationsfläkt – Denna typ av fläkt har en motor i sig som kopplas på husets ventilation. Denna fläkt får ej kopplas på vårt befintliga ventilationssystem. Vårt ventilationssystem styrs efter att ha samma lufttryck hela tiden. Detta innebär att exempelvis när en person som har en spjälfläkt öppnar sitt vred så sjunker lufttrycket, vilket systemet känner av och ökar luftgenomströmningen, så att lufttrycket ökar till den nivå den ska ligga på. Detta ger effekten att om alla med spjälfläkt öppnar sina spjäll samtidigt så finns det samma lufttryck som när en person öppnar sitt spjäll, samt att luftventilationen till alla lägenheter och badrum är densamma.
Kopplar en medlem i föreningen på en motordriven fläkt på ventilationssystemet så innebär detta att varje gång personen startar sin fläkt så trycks luft in i systemet. Detta leder till ökat lufttryck som resulterar i att ventilationsmaskinen sänker luftgenomströmningen. För de som använder spjälfläkt får detta effekten att dessa blir ineffektiva var gång någon startar sin motordrivna fläkt som är kopplad på ventilationssystemet. Detta resulterar även i att ventilationen i lägenheterna avtar vilket leder till sämre luft och varmare klimat under sommaren. Ytterligare en nackdel är att matosen trycks ut i närliggande lägenheter.

Skulle du ha en motordriven ventilationsfläkt kopplat på ventilationssystemet så ska denna omedelbart kopplas ifrån. Vi gör återkommande inspektioner i lägenheterna.

Fläkt i badrum – Detta är ej tillåtet att installera, likadant som en ventilationsfläkt så trycker denna typ av fläkt in luft i vårt ventilationssystem och förstör det lufttryck som systemet är inställt efter.

Annons