Styrelse 2020/2021

Styrelse

  • Henrik Ahlberg – Ordförande
  • Agnes Albert – Vice Ordförande
  • Ken Ahl – Sekreterare

Suppleanter

  • Cecilia Pettersson
  • Marie Öhgren
  • Otto Kalliokoski

Revisor

  • Stefan Krii

Valberedning

  • Ola Schmidt
  • Stefan Krii

Om du vill komma i kontakt med styrelsen så kan du lägga ett mail till oss, adressen är Styrelsen@Brfgordion.se