Styrelse 2021/2022

Styrelse

  • Eva-Lisa Fallander – Ordförande
  • Stefan Krii- Vice Ordförande
  • Cecilia Pettersson – Sekreterare
  • Karin Persson Altes

Suppleanter

  • Marie Öhgren
  • Nils Bäckström
  • Wilhelm Sturesson

Revisor

  • Otto Kalliokoski

Valberedning

  • Ola Schmidt
  • Stefan Krii

Om du vill komma i kontakt med styrelsen så kan du lägga ett mail till oss, adressen är Styrelsen@Brfgordion.se