Nyinflyttad, vad du behöver veta

Hej och hjärtligt välkommen till vår förening!

Som nyinflyttad kan det vara svårt att hålla koll på var och hur saker fungerar i ert nya boende. Denna sida har som ändamål att besvara några av dessa frågor.

 

Namn på porttelefon samt lägenhetsdörr: Kontakta vår fastighetsförvaltare BP Fastighetsservice mellan kl 08:00 till 09:00 på nr 040 – 19 16 90.

Källsortering: Vi sorterar våra sopor i föreningen. Det finns kärl för hushållssopor, kartong, glas, papper, plast, metall, batterier och matavfall. Om du saknar den bruna matavfallsbehållaren eller papperspåsar till matavfall så hittar du dessa i källaren mittemot tvättstugan.

Förråd: Var lägenhet har 1 förråd i fastigheten. Förrådet finns att hitta på vinden och nås genom femte våningen i trappuppgång på adressen S:t Knuts Torgs 12. Om ni transporterar saker i hissen så tänk på att aldrig skicka upp hissen utan minst en person i hissen. Vi har sensorer i hissen och trillar något under färden upp/ner så kan sensorns laser brytas och hissen fastnar. Då tar det någon timme att få hit våra hissreparatörer och det kostar föreningen cirka 1200 kr per utryckningen.

Tvättstuga: Denna hittar ni nere i källaren. I anslutning till tvättstugan så finns det ett tvättschema , ni ska ha fått nyckeln till en tvättkolv på schemat som ni kan boka er tid med. Inne i tvättstugan så finns det att tillgå två stycken tvättmaskiner, en torktumlare och ett torkskåp. Efter användning av tvättstugan så städar ni upp efter er, det är extra viktigt att ni tar bort tvättluddret som bildas på dörren till torktumlaren samt i filtret som sitter i luckan under dörren. Ni får ej använda våra tvättmaskiner för att färga jeans etcetera då detta oftast missfärgar nästa persons tvätt. När ni ska låsa tvättstugan vid användande så låser ni först dörren, och sedan så sätter ni er tvättkolv i dörrens låsanordning.

Nycklar:  Vid försäljningen så ska du ha fått tre stycken uppsättningar av nycklar till fastighetens portar och lägenhet. Det ska finnas en nyckel som går till källaren och en till vinden. Du ska ha fått två stycken nycklar till tvättkolven. Saknar du dessa så kontaktar du styrelsen på adressen: Styrelsen@Brfgordion.se

Portkod:  Vi har portkod i vår förening som vi delar ut denna till de boende som efterfrågar att få denna kod. Observera att denna kod får ni inte sprida vidare. Koden kan fås genom att ni skickar ett mail innehållande ert namn och lägenhetsnummer till styrelsen på adressen: Styrelsen@Brfgordion.se

Går något sönder: Skulle det inträffa att något inte fungerar, exempelvis element, lås etcetera ta då kontakt med vår fastighetsförvaltare på ovanstående nummer längst upp på sidan. Om något skulle hända under en helg, till exempel en vattenläcka, kontakta Örestads Bevakning på 040-93 12 70. Det är enbart akuta ärenden som ej kan vänta till efter helgen som får anmälas till Örestad. Tänk också på att skador i lägenheten inte alltid faller på föreningens ansvar. I dessa fall kommer lägenhetsinnehavaren att debiteras kostnaden för utryckningen. Om du är osäker, kontakta någon i styrelsen innan du ringer jouren.

 

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen

Annons