Information till mäklare

Generellt om föreningen:

När köpte föreningen huset?

2005

Är föreningen äkta eller oäkta?

Äkta

Tidigare ägare till huset?

Heimstaden

Byggår?

1930

Vilken sorts uppvärmning har ni?

Fjärrvärme

Vem är byggherren?

Har ni kabel-tv och i så fall vilket bolag?

Comhem

Ingår basutbudet i månadsavgiften?

Ja

Finns bredband? I så fall vilken leverantör har ni och vad kostar det?

Var medlem har ett tillägg på 100 kr på sin medlemsavgift per månad. För detta så får var medlem en bredbandsuppkoppling på 50/10 Mbit (50 Mbit upp och 10 Mbit ner).

För de medlemmar vill ha en högre uppkoppling från Comhem, så kan de teckna ett avtal med Comhem. Då kommer medlemmen att betala mellanskillnaden mellan 10/10 och den uppkoppling som denne vill ha till Comhem.

Exempelvis vill medlemmen ha 100/10 så är Comhems pris 399 kr/månad. Ett enskilt avtal för 10/10 kostar idag hos Comhem 289 kr/månad. Vill medlemmen ha 100/10 så blir kostnaden då 100 kr + (399 – 289) = 220 kr /månad. Av dessa betalas 100 kr till föreningen och 110 kr till Comhem.

Hur många bostadsrätter finns det i föreningen?

33

Finns det några hyresrätter? I sådant fall, hur många?

Nej

Hur många lokaler finns det? Är de HR eller BR?

2 hyreslokaler

Finns det några speciella åtaganden (t ex vår- och höststädning eller trappstädning) för föreningens medlemmar? Obligatoriska?

Vi har vår- och höststädning, men de är ej obligatoriska.

Till vem/var (adress) vill ni att vi ska skicka in- och utträdesansökningar?

Riksbyggen

Box 540

721 09 Västerås 

Är uthyrning i 2:a hand tillåtet?

Ja under högst 1 år med styrelsens godkännande.

Vem sköter den ekonomiska förvaltningen?

Riksbyggen

Vem sköter den tekniska förvaltningen?

BP Fastighetservice

Officiell adress till hemsida

www.BrfGordion.se

Tar ni ut medlemskaps -, pantsättnings- och/eller överlåtelseavgift?

Ja, vi tar ut en överlåtelseavgift.

Accepterar ni juridisk person som medlem i föreningen?

Nej

Har föreningen några speciella krav på hur ägarförhållandena skall se ut? Är det ok med föräldrar/barnägande (där föräldrarna t ex äger 80 % och barnet 20 % och det är barnet som bor i lägenheten)?

Vid denna typ av ägande så godkänner vi endast förälder-barn-förhållandet, samt att den nya inneboende i lägenheten ska ha en borgensman.

På vilket sätt och när tar ni beslut om medlemskap?

Under ett styrelsemöte, där vi får en utvärdering på den ansökandes ekonomi från Riksbyggen.

Om endast på styrelsemöte: När är nästa styrelsemöte?

Brukar vara ett styrelsemöte med ett intervall på 30 till 45 dagar.

Finns det några gemensamhetslokaler i föreningen? T ex. festlokal , cykelrum, barnvagnsrum, hobbyrum, bastu, motionsrum, övernattningsrum etc. Om något av ovanstående finns, var i huset finns det? Är det förenad med någon kostnad att använda det?

Det finns en bastu i källaren men den är i behov av renovering och är för närvarande inte igång.

Om vind finns – Är den redan exploaterad?

Används som förråd. Utredning har gjorts om att sälja av vinden som loftvåningar till de som bor på femte våningen men Stadsbyggnadskontoret har sagt nej till sådana planer och tillåter oss inte att bygga en sjätte våning.

Tvättstugan, var ligger den? Hur många maskiner av varje sort finns det?

Källaren, 2 tvättmaskiner, 1 torktumlare, 1 torkskåp, 1 mangel.

Parkering, finns det parkerings eller garageplatser?

Nej

Gäller boendeparkering i området? Fri parkering

I närområdet så finns det boendeparkering. Medlemmen ansöker om detta hos Malmö Stad.

https://utfardaren.etjanst.malmo.se

Var finns soprummet?

På gården

Frågor ang. husets skick och renovering

Fasaden – Vilket skick är den i? Behöver den renoveras eller när gjordes det senast (årtal) och vad gjordes då?

Nyskick, renoverades 2015

Fönster – Behöver de målas om eller är det gjort nyligen (årtal)?

Byttes i samband med renovering av fasad på 80-talet. Består av plast material vilket ej behöver målas. Vid genomgång av vår fastighetsskötare 2012 så sades de att fönstren var i ok skick.

Tak – Behöver det läggas/målas om eller är det gjort nyligen (årtal)?

Renoverades 2015

Grund – Har ni haft/Har ni några problem med grunden, ev. sättningar i huset?

Nej

Trappuppgång – Behöver den renoveras eller när gjordes det senast (årtal)?

Trappuppgång 12 renoverades 2009, de andra två trappuppgångarna är i bra skick och ingen dessa är ej planerade att renoveras inom de närmsta åren.

Hiss – Behöver den renoveras eller när är det gjort senast (årtal) och vad gjordes?

Renoverades 2009, byte ut hissarnas maskiner samt införde stoppskydd (hissen stannar när något bryter ljusstrålen vid dörren). Även så renoverades trappuppgång 12:s hiss invändigt med nya paneler.

Gård – Har ni gjort något eller finns det några planer?

Totalrenovering genomfördes 2011

Ventilation – Vilken sorts ventilation är det i huset? Självdrag och/eller mekanisk frånluft? Fungerar den bra?

Självdrag, OVK besiktning av ventilation utfördes 2017 med godkänt resultat

Finns det möjlighet att installera ”riktig” fläkt med IM-kanal i köket eller är det kolfilter som gäller?

Kolfilter eller spjällfläkt är ok. Vid kolfilter så måste ett utsugsdon kopplas på ventilationshålet. Detta hål för ej täckas över.

Elstigare + el i lägenheterna – När byttes de eller när kommer de att bytas?

Finns 3-fas?

Ja, 3-fas finns.

Vatten- och Avloppsstammar – Om de är bytta, när byttes de och vad är bytt? Både i badrum och i kök? Om inte, när är det planerat? Tidsplan?

Byte av VA-stammar skedde 1983, senaste spolningen av dessa skedde 2010 och därefter 2015. Nästa planerad spolning kommer att ske 2020.

Tvättstuga – I vilket skick är maskiner och tvättstuga? Planeras renovering? Något gjort?

Nya tvättmaskiner från 2005, torktumlare 1997 och torkskåp 2013.

Om balkonger finns – Hur är skicket på dessa? Planeras några renoveringar? Något gjort?

Finns sex stycken nybyggda 2016.

Finns pengar avsatta för eventuella renoveringar? Om inte – Hur skall det finansieras?

Föreningen har en underhållsplan som vi i enlighet med denna avsätter pengar till vår yttre fond varje år. Se mer information i bifogat material längts ner.

Föreningens ekonomi

Har månadsavgiften förändrats de senaste åren? Varför?

Månadsavgiften har höjts de senaste åren. Orsaken till detta var att avgiften var för låg i förhållande till föreningens utgifter. Vi räknar med att endast höja avgiften i takt med den underliggande inflationen på underhålls- och driftkostnader så räknar vi med en höjning på cirka 1,5 % per år.

Planerade höjningar/sänkningar (när och med hur mycket)? Varför?

Inga planerade höjningar finns för tillfället, föreningen intäkter är i balans med dess kostnader.

Syn på föreningens ekonomi?

Idag har BRF Gordion en sund ekonomisk bas att stå på. Vi har under de senaste fem åren jobbat med att vår förening ska få en långsiktig ekonomisk hållbar utveckling. Föreningen har under dessa år fokuserat på att förhandla om avtal med våra externa parter samt att binda om våra lån till mer förmånligare räntor. Utöver detta så har vi höjt avgiften med några procent varje år. Detta har let till att vi som ovan skrivit endast räknar med att höja avgiften i takt med den underliggande inflationen på underhålls- och driftkostnader, vilket resulterar i en höjning på cirka 1,5 % per år. Föreningen har under 2012 tagit fram en underhållsplan som revideras varje år för att skapa en långsiktig planering inför vad komma skall. Medel för att kunna utföra de åtgärder i underhållsplanen har säkrats genom avsättningar till den yttre underhållsfonden.

Budgeten för 2016 är nu klar och vi  kommer att höja avgiften med 1,5 % för 2016. Denna höjning täcker de ökade lånekostnader för renovering av tak och fasad som beräknas vara klart i februari 2016.

Årsredovisning 2014

Budget 2016

Underhållsplan 10 år 2016

Har ni fler frågor, skicka ett mail till: Styrelsen@Brfgordion.se

Annons