Historia

Sorgenfri

Området Sorgenfri nämns i skrift först 1842. Området fick då sitt namn från Sorgenfri Farm som var ett lantställe. Ägaren till detta lantställe var en borgare som bodde inne i den gamla delen av staden Malmö. Namnet Sorgenfri kommer från det danska slottet Sorgenfri vid Lungby i Danmark.
Största delen av Sorgenfri fungerade som ett koloniområde fram till 1900-talets början då området började bebyggas. Koloniområdena var populära i Malmö fram till denna tid vars syfte var att dryga ut matkassen för familjen. Först ut att börja byggas var ”kulturhusen” (tvåvåningshusen) där det första huset byggdes klart 1916. Sedan dröjde det ända till 1926 innan något ordentligt hände. Orsaken bakom byggboomen var att kreditmarknaden reglerades och det blev enklare för föreningar att ta lån för att bygga bostäder. Erik Bulow-Hubes som jobbade som stadsplanerare hade också en stor roll i utvecklingen av Västra Sorgenfri. Under 1927 lade han fram stadsplaneringen för hur området skulle formas. De flesta byggnader i området härstammar från denna tidsperiod.

Avenboken 22

1930 uppfördes vår fastighet, S:t Knut torgs fondhus, efter att den ritats av arkitekten Frans Emil Evers (som ritade bland annat polishuset på Davidhallstorg). Avenboken 22, som vår fastighets namn är, byggdes med fyra våningar som de övriga fastigheterna i området för att bättre utnyttja markytan de står på. Nedan så ser du några bilder på vår fastighet från 30-talet (Foto: Berndt Johansson).

TorgetBJ+001341-2Avenboken 22BJ+002509

BRF Gordion

Under sommaren 2005 börjar historien om Brf Gordion att ta form. Några boende i huset startar diskutera möjligheten att bilda en bostadsrättsförening. Under hösten kallades det till ett informationsmöte på Café Mys. Caféet är fyllt till bristningsgränsen av intresserade grannar och de flesta är överens om att gå vidare med att bilda en förening. I januari 2006 tas kontakt med Heimstaden för att undersöka om de är intresserade av att sälja fastigheten. Det visar sig att de mycket gärna säljer fastigheten till föreningen. Under sommaren 2006 bildas vår förening.

Under de första åren som vår förening har levt så har vi i styrelsen och våra medlemmar jobbat för att skapa ett hem för alla medlemmar. Ett hem som sträcker sig utanför den enskildas lägenhet.

Annons