Renhållning

Tänk på att det är vi tillsammans som betalar för all borttransportering av sopor. Om vi hjälps åt genom att packa smartare och sortera bättre kommer det att leda till minskade utgifter för föreningen, något som direkt påverkar den avgift vi alla betalar.

På gården finns två gröna kärl som är avsedda för avfall som inte går att sortera, till exempel matrester.

Vi har också följande blåa sorteringskärl:

  • Färgat/ofärgat glas
  • Kartong
  • Tidningar
  • Plast
  • Metall
  • Batterier

Det mesta av vårt avfall går att sortera i något av ovanstående blåa kärl. Eftersom tömningen av de två gröna kärlen tillsammans kostar cirka fem gånger mer än alla de blå kärlen tillsammans ser man lätt att man snabbt sparar pengar på att sortera (för att inte tala om att vi gör en insats för miljön).

Annons