Fastighetsskötsel

Fastighetsskötsel utförs av BP Fastighetsservice. De har telefontid måndag – fredag, 8.00 – 9.00. Telefonnumret är 040 – 19 16 90. Kontakta BP Fastighetsservice direkt för att göra en felanmälan. Att kontakta styrelsen gör bara processen längre eftersom vi ändå måste prata med BP.

Om något skulle hända under en helg, till exempel en vattenläcka, kontakta Örestads Bevakning på 040-93 12 70. Det är enbart akuta ärenden som ej kan vänta till efter helgen som får anmälas till Örestad. Tänk också på att skador i lägenheten inte alltid faller på föreningens ansvar. I dessa fall kommer lägenhetsinnehavaren att debiteras kostnaden för utryckningen. Om du är osäker, kontakta någon i styrelsen innan du ringer jouren.

Annons