Ekonomi och förvaltning

Ekonomisk Förvaltare: Riksbyggen (sedan 2009)

Idag har BRF Gordion en sund ekonomisk bas att stå på. Vi har under de senaste åren jobbat med att vår förening ska få en långsiktig ekonomisk hållbar utveckling. Föreningen har under dessa år fokuserat på att förhandla om avtal med våra externa parter samt att binda om våra lån till mer förmånligare räntor. Utöver detta så har vi höjt avgiften med några procent varje år. Detta har lett till att vi endast räknar med att höja avgiften i takt med den underliggande inflationen på underhålls- och driftkostnader, vilket resulterar i en höjning på cirka 1,5 % per år. Föreningen har under 2012 tagit fram en underhållsplan som revideras varje år för att skapa en långsiktig planering inför vad komma skall. Medel för att kunna utföra de åtgärder i underhållsplanen har säkrats genom avsättningar till den yttre underhållsfonden.

Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2012

Årsredovisning 2011

Årsredovisning 2010

Årsredovisning 2009

Årsredovisning 2008

Annons